ВЕНТИЛАЦИЯ

Богат избор на вентилатори, които подкрепят работата на уреди за отопление и охлаждане. Те могат да се използват в помещения, за да се увеличи скоростта на потока и цир- кулацията на въздуха.