Как да се справим с мократа мазилка? Какво може да се направи, за да се ускорят ремонтните работи?


За зидарите, мазачите и бояджиите, есенно / зимния сезон е пълен с предизвикателства. Времето за изпълнение на много ремонтни дейности зависи от метеорологичните условия, което, както знаем, може да бъде много променливо в това време на годината. Все пак, въпреки ниските температури, силни ветрове и честите валежи, работниците са в състояние да се справят с проблема с влажността.

Често се случва, довършителните работи в сградите, боядисването на апартаменти, ремонтните дейности в помещения, да създават такива проблеми, като работата на открито. Това е в резултат от употреба на вода, като съставна част на мазилки, бои и бетон. За беда, е много трудно да премахнем остатъчната влага от ремонтираните помещения през есента и зимата. Влажни подове или стени забавят извършването на последващи строителни работи, което причинява закъснения в изпълнението на целия проект. В такива случаи, е необходимо или помещението да се загрява интензивно и се проветри в същото време, или да се елиминира влага с помощта на изсушители.

Преносимите кондезационни изсушители са устройства, обичайно използвани в строителния бизнес – те са ефективни в отстраняването на влагата от помещения, без значение какви са температурите на вън. Кондензационното сушене представлява отстраняване на водните пари от въздуха чрез охлаждането им под точката на оросяване( точката на оросяване е температурата, при която водна пара се кондензира в вода). Водата, получена в резултат на кондензация в изпарителя, се отвежда в резервоар,а изходящия сух въздух се освобождава при температура с няколко градуса по-висока от температурата на въздуха, който се засмуква (обикновено сухият въздух е с 3-8 ° С топъл). Сухият и топъл изходящ въздух значително ускорява процеса на изпаряване на вода от влажните стени и подове. Този метод за сушене на въздуха е много по-ефективен и по-икономичен, отколкото чрез отопление и проветряване на помещението(в което консумацията на енергия е много по-висока). Използването на изсушителите позволява да се сведе до минимум страничните ефекти съпътстващи обичайното сушене с горещ въздух, като например обезцветяване на повърхности или напукване на стени.

Кондензационните изсушители са удобни за употреба и списъка на приложенията им е много дълъг. Налични са много ефективни и различен тип модели - специално предназначени за промишлени цели, както и по-малки, пригодени за типичните нужди на домакинството. Важно е да се отбележи, че където и да се използва изсушителя, трябва да се съблюдават изнструкциите за правилна употреба.
Важно е да се запомни, че помещението, в което ще работи изсушителя трябва да е затворено, за да избегнем притока на влажен въздух от вън. Изсушителя не трябва да бъде разположен на в близост до стените, тъй като това може да намили ефективността му, като затрудни входящия въздушен поток. Уреда трябва да бъде внимателно разположен в средата на помещението, на поне 20-50 см отстояние от стени или предмети. Най-добрите резултати могат да бъдат постигнати само по този начин. Не трябва да забравяме, че не може да използваме тези устройства, когато стайната температура е много ниска (по-ниска от 5 ° C). Времето необходимо за сушене, когато използваме тези устройства е от няколко часа до няколко дни. Всичко зависи от температурата, кубатурата на стаята, нивото на влажност и на капацитета на изсушителя.

Много модели кондензационни изсушители са на разположение на пазара – всеки модел отговаря за различни специфични условия. При избора на изсушител, потребителя трябва да вземе под внимание капацитета, обхвата на температурата, при която може да работи уреда и консумацията на енергия. Със сигурност е полезно да се консултирате със специалист, който ще ви помогне да изберете подходящо устройство за вашите специфични условия. Подробна информация относно уредите можете да намерите на страницата за изсушителите.