Как да изчислим необходимата топлинна мощност


Преди да се избере отоплител е необходимо да се изчисли минималната отоплителна мощност, необходима за Вашето помещение.

Основна формула

V x ΔT x K = kcal/h

V – обем на отопляваното пространство (ширина х дължина х височина) във м3

ΔT – Разлика между външната температура и желаната вътрешна температура ( в°C)

K – коефициент на изолация


Пример

V = Широчина 4 м., Дължина 12 м, Височина 3 м, обем за отопление = 144 m³

ΔT = Външна температура -5°C Желана вътрешна температура +18°C, температурна разлика T = 23ºC

K = Този фактор се определя от типа на строителство и изолация

K=3,0-4,0
Проста сграда от дърво или ламарина – не изолирана Обикновена конструкциа, единични тухли, обикновени прозорци, обикновен под.

K=2,0-2,9
Обикновена конструкциа, единични тухли, обикновени прозорци, обикновен под. Лошо изолирани.

K=1,0-1,9
Стандартна конструкция, двойна тухла, малко прозорци, стандартен покрив. Средно изолирани.

K=0,6-0,9
Съвременна конструкция, двойно изолирани тухли, малко прозорци със стъклопакет, добра подова изолация, покрив с добра изолация. Добре изолирани.


Пример : изчисление на необходимата топлинна мощност.

144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h)


1 kW/h = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW/h = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h


Сега може да изберете отоплителя, който най- добре отговаря на вашите нужди.