Начин за използване на изсушители


Основни принципи на работа на кондензационните изсушители::

тези изсушители са предназначени за използване в закрити помещения (със затворени врати и прозорци)
трябва да бъдат разположени на разстояние от стените (минимум 20 – 50 см.)
поставянето на устройството в центъра на помещението подобрява неговата ефективност
не поставяйте изсушителя в близост до източници на топлина
не поставяйте предмети върху уреда
не покривайте отворите за приток и отвеждане на въздуха
използвайте изсушителя в температурните граници посочени в ръководството
уредът трябва да се използва, съхранява и транспортира само в изправено положение
при температура в помещението под точката на оросяване 2-5 градуса уредът не работи.


Фигурата по-долу показва правилното разположение на кондензационен изсушител.


Експлоатация на кондензационен изсушител


Основни принципи при експлоатация на адсорбционни изсушители:

тези изсушители са предназначени за използване в закрити помещения
влажният въздух се отвежда извън изсушаваното помещение, чрез тръби
използвайте възможно най-късите тръби
използвайте тръби от неръждаема стомана
не покривайте входа и изхода на въздушния поток