Методи за изсушаване

Изсушаването на въздуха е процес, който представлява намаляване на съдържанието на водните пари, съдържащи се във въздуха. Въздухът може да бъде изсушен по няколко начина:

Затопляне и вентилация
Кондензационно изсушаване
Адсобционно изсушаване

Затопляне и вентилация

Този метод се състои от повишаване на температурата на въздуха в една стая и прилагане на интензивна вентилация. Ефективността зависи от външните условия, които могат да направят невъзможно използването на метода. Когато външната температура е по-ниска, а температурата на изсушаваното помещение по-виска, тогава метода е ефективен. С оглед на това, добър ефект може да бъде постигнат през зимата, през пролетта и есента ефекта е по-слаб, а през лятото метода не е ефективен.

Когато обект на изсушаване са влажни стени, температурата в помещението не трябва да надвишава 35 ° С. По-високите температури могат да причинят прекомерно увеличаване на налягането на водна пара, съдържаща се в стените, което води до напукване и увреждане на стените. Също така липсата на подходяща вентилация (въздушен обмен), при изсушаване на влажни стени с този метод, може да причини абсорбиране на влагата от по-сухите части на стените и тавана. Важно е да отбележим, че отоплението с газови отоплители дава обратен ефект. Това е така, защото при изгаряне на пропан-бутана се отделят въглероден диоксид и вода. В резултат на това, не само температурата на въздуха, но и влажността се увеличава.

Използването на този метод е свързан с високи разходи. Това е главно резултат от ниската му ефективност (дълго време на изсушаване) и факта, че най-добрите ефекти се постигат при най-големите температурни разлики (необходима е много топлинна енергия).

Отвлажняване с вентилация и отопление:
1 - въздуха се изкарва навън; 2 - въздуха се всмуква отвън; 3 - абсорбатор; 4 - нагревател; 5 - топъл въздух


Кондезационно изсушаване

Този метод се състои в отстраняване на влагата от въздуха чрез охлаждане под точката на оросяване, което причинява кондензиране на влажност (кондензация). Кондензационните изсушители се използват в този метод. Техните основни елементи включват вентилатор, компресор, топлообменници (кондензатор и изпарител), и разширяващ елемент. Температурата на изпарителя е по-ниска от температурата на точката на оросяване, което причинява кондензиране (кондензация) на пари, съдържащи се във въздуха и стените. Кондензът се събира в резервоара на изсушителя или се премахва, чрез отвеждане в канализационната система. След преминаване през изпарителя, охладения и сух въздух преминава през кондензатор, където се нагрява. Благодарение на това, стойността на относителната влажност намалява още повече. Сухият въздух от кондензатора се изпраща обратно в помещението.

Температурата на въздуха, излизащ от изсушителя, е с 3-8 ° С по-висока от температурата на входящия въздух. Повишаването на температурата може да предизвика по-бързо изпаряване на водата, например от влажни стени, което улеснява изсушаването и не представляват риск от увреждане както в случая на изсушаване чрез нагряване и вентилация. Количеството на водата, съдържаща се във въздуха, ефективно намалява с увеличаване на времето за работа на машините в затворено помещение.

Ефективността на кондезационните изсушители зависи от работните условия (температура и влажност) и от типа на уреда (размер, производител). Най-високи нива на ефективност се достигат при високи нива на температурата и относителната влажност. По този начин, намаляването на водното съдържание във въздуха води до намаляване на производителността на машините. Специфичният характер на тези машини не позволява използването им при температури под 0-5 ° C (в зависимост от модела).

Кондензационното изсушаване е определено по-ефективно и икономично от изсушаването с помощта на отопление и вентилация, основно поради елиминиране на обмена на въздуха в помещението.

Кондензационно изсушаване:
1 - влажен въздух; 2 - филтър; 3 - изпарител; 4 - тава; 5 – резервоар за кондензат ; 6 - изсушен и охладен въздух;
7 - кондензатор; 8 - абсорбатор; 9 - изсушен и топъл въздух


Адсобционно изсушаване

Този метод се състои в отстраняване на влагата от въздуха, чрез абсорбиране от хигроскопични материали. Основните устройства, използвани при този метод са адсорбционни изсушители, чиито основни елементи включват ротор, аспиратори, нагревател на въздуха, филтър, кутия, и фитинги.

Роторът е най-често изработен от правилно профилирани листове алуминий (осеви капиляри), чиято повърхност е покрита с хигроскопично вещество. Тази конструкция води до увеличение на абсорбираната влагата. Роторът се задвижва от електродвигател с трансмисия (тип ремък най-често). Устройството се състои от сектор изсушаване и сектор регенерация, като изсушаването на въздуха се постига зад ротора. Докато се върти, ротора придвижва мокрите хигроскопични материали в сектор регенерация, където горещ въздух нахлува от ротора, за да премахне влагата и да я отведе навън.

Допълнителни характеристики на ротора са неговата висока трайност, способността за самопочистване и предотвратяване на развитието на бактерии. Голямо предимство на този тип изсушаване е възможността да се отстранява влагата без охлаждане, както и при температури на въздуха в помещението близки до нулата. Поради множеството предимства на този метод, той се използва широко в промишлеността, например фармацевтичната, хранително-вкусовата и в климатичните системи.

Адсорбционно изсушаване:
1 - филтър; 2 - влажен въздух; 3 - ротор; 4 - изсушен въздух; 5 - абсорбатор; 6 - регенериране на въздуха;
7 - нагревател; 8 - гореща регенерация на въздуха; 9 - въздух регенериран