Компанията

Глобалното присъствие на компанията и многогодишния опит ни правят неоспорим пазарен лидер в сегмента за мобилни машини за обработка на въздуха. Основен елемент в развитето на нашата компания е представянето на нови продукти и технически иновации, както и запазването на сегашните ни пазарни позиции и излизането на нови пазари.